About us

Rhinemont Academy is een toonaangevende academie voor opleidingen in media, film, storytelling, creatieve communicatie en media ondernemerschap


Rhinemont Academy biedt studenten en cursisten innovatieve, praktijk- en probleemgerichte educatie programma’s en leerbelevenissen met als focus Audiovisuele Media, Storytelling & Creatieve Communicatie, en die inspelen op en een invulling geven aan de leerbehoefte van de student.


Rhinemont Academy biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan, waarbij creativiteit en experiment centraal staat, de student gestimuleerd wordt om verbinding te zoeken bij de (subjectieve) beleving van de ander door middel van het vertellen van betekenisvolle verhalen en door daarbij effectief gebruik te maken van verschillende (audiovisuele) media technologieën..


De grondgedachte van de Rhinemont Academy vinden wij in de gedeelde passie vanuit het vakgebied, vanuit het werken met studenten, vanuit het idee dat goede verhalen en storytelling verbinden, vanuit de betrokkenheid met de regio, een verwondering over de geglobaliseerde wereld om ons heen én vanuit het basisidee dat (media en communicatie) technologie in mogelijkheden en in toepassing breed toegankelijk is geworden.


Rhinemont Academy:

  • is een een innovatieve onderwijsorganisatie, waarbij invulling wordt gegeven aan een vraag van de samenleving en de beroepspraktijk.
  • biedt opleidingen waarbij jij eigenaar bent van je eigen ontwikkeling. Dat betekent dat het onderwijs jou in staat  stelt om hieraan zelf vorm  te kunnen geven. De opleiding biedt daarbij de structuur en het (leer)kader met duidelijke doelen en ijkpunten.
  • leidt jou op tot een professional die zijn weg weet in deze gemedialiseerde wereld en die ook effectief de mediatechnologie weet te gebruiken
  • leert jou om door middel van storytelling creatief en effectief mensen te raken en verbinden op de verschillende niveaus van intellect, emotie en experience
  • begeleidt jou gedurende jouw opleiding als creatief ondernemer met de kennis, vaardigheid en artisticiteit waarmee je jezelf in de markt kan zetten.

WAAROM EEN OPLEIDING VAN RHINEMONT ACADEMY VOLGEN?


Rhinemont Academy biedt jou innovatieve, praktijk- en probleemgerichte educatie programma’s en leerbelevenissen met als focus Audiovisuele Media, Storytelling & Creatieve Communicatie, en die inspelen op en een invulling geven aan jouw leerbehoefte.


Rhinemont Academy leidt een professional op die zijn weg weet in deze gemedialiseerde wereld en die ook effectief de mediatechnologie weet te gebruiken.


Rhinemont Academy leidt een professional op die door middel van storytelling creatief en effectief mensen kan raken en verbinden op de verschillende niveaus van intellect, emotie en experience.


Rhinemont Academy leidt een professional op die zich als creatief ondernemer met zijn kennis, vaardigheid en artisticiteit in de markt kan zetten.

WAT KUN JE LEREN?


Rhinemont Academy verzorgt verschillende opleidingen rond de volgende thema's:

  • audiovisuele media
  • film
  • storytelling
  • creatieve communicatie
  • media ondernemerschap

MAAK EEN AFSPRAAK!